EESTEC LC Skopje

Што е EESTEC?

EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) формирана во 1986 година во Холандија е невладина, непрофитабилна организација на студенти од факултетите за електротехнички и компјутерски науки. Во Скопје, локалниот комитет е оформен во 2003 година и во моментов претставува една од најбројните и најдобро организираните студентски организации кои функционираат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Целта на организацијата е да ги развива контактите меѓу студентите и индустријата но и да развива претприемачки дух..

Локален комитет Скопје

ЕЕСТЕК Локалниот комитет Скопје беше основан во 2003 година од неколку ентузијасти и веќе деветта година по ред продолжува да живее, притоа зголемувајќи го своето членство и ширејќи ја ЕЕСТЕК идејата низ сите студенти. Деветта години им помага на студентите од универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ пружејќи им можности за комплементарно образование и учество на интернационални настани во организација на локалните комитети на ЕЕСТЕК ширум Европа.

Минати проекти

  • RoboMac 2010, 2012, 2014
  • Career Days 2014
  • Code App, Level Up (x4)
  • EESTEC Academy (3 едиции и над 10 работилници)
  • Soft Skills Academy
  • EESTECers Gone Wild
  • EESTEC Chairperson’s Meeting 2009
  • Training for Trainers 2013